De Klopboom
Voel, klop en bevrijd jezelf!
Emotional Freedom Techniques

Kinderen en jongeren

Voorafgaand aan de behandeling vraag ik je om een kort intakeformulier in te vullen. Soms vind ik het nodig om nog een intakegesprek met de ouders te voeren. Bij het intakegesprek zijn alleen de ouders aanwezig. Dit gesprek is belangrijk om te weten te komen wat de rol van de ouders is bij het probleem van het kind. Ook gaan we samen kijken naar welk einddoel we gaan werken. Deze gegevens geven mij voldoende informatie om jouw kind te helpen om weer in balans te komen.

Tijdens de eerste ontmoeting vraag ik de kinderen waar ze aan willen werken, waar ze last van hebben en wat ze willen veranderen. Ik krijg dan een mooi aanvullend beeld en stel vragen waar ze nog nooit over nagedacht hebben. Ik leg uit wat FasterEFT is en we gaan daarna direct aan de slag. Een van de ouders mag aanwezig zijn bij het eerste consult. Het kan zijn dat ik je tijdens het behandelen vraag om de kamer te verlaten. Ouders geven dit meestal uit zichzelf al aan omdat ze merken dat hun kind op hen gericht is tijdens het proces. Bij jongeren kan het zijn dat ze liever alleen met mij de intake willen doen en ook de behandeling. Ik vraag altijd aan de kinderen wat ze ervan vonden en maak een vervolgafspraak.

Naar boven